'' လမ္းလႊဲကေလးမ်ား ''


(တစ္)
တူ႐ူဦးတည္လာေသာလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္သြားေစေသာကိစၥကို စြမ္းႏိုင္သည္က လမ္းလႊဲေလးမ်ား ပဲျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္က မီးရထားဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္မို႔ ရထားသံလမ္းရဲ႕လမ္းလႊဲမ်ားအေၾကာင္းကို ေစ့ေစ့ငုငု သိထား႐ံုမွ် မက ဒုတိယ႐ုံပိုင္၊ ႐ုံပိုင္၊ ရထားထိန္း၊ တြဲမွတ္စာေရး၊ လမ္းခြဲကိုင္ တို႔ကို ရထားဥပေဒ၊ ရထားလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ရသည့္ ရာထူးရယူထားသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္အတြက္ လမ္းလႊဲေလး အေၾကာင္းက စာသင္ၾကားသည့္ အခါတိုင္း မပါမျဖစ္ပါလာရေတာ့သည္။
အဝင္လမ္းလႊဲ၊ အထြက္လမ္းလႊဲ၊ လမ္းေခ်ာ္လမ္းလႊဲဆိုၿပီး လမ္းလႊဲေလးမ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမွ အျခားလမ္းတစ္လမ္းသို႔ လမ္းလႊဲကိုေရႊ႕ေပး႐ုံျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ေျပာင္းေရႊ႕ေစႏိုင္ေသာ လမ္းလႊဲေလးက အဝင္လမ္းလႊဲေလးျဖစ္ၿပီး၊ လမ္းလႊဲကိုေျပာင္းေပး႐ုံျဖင့္ မူလလမ္းေၾကာင္းကေန ေသြဖည္မသြား ေစႏိုင္ေသာလမ္းလႊဲက အထြက္လမ္းလႊဲပဲျဖစ္ပါသည္။ အဝင္လမ္းလႊဲေလးရဲ႕မေသခ်ာမႈက ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ လမ္းလႊဲလွ်ာဖ်ားေလးက ပင္မသံလမ္းကို စပါးလုံးတစ္ေထာက္အဟမရွိ ကပ္ေနမွသာ ရထားဘီးမ်ားက လမ္းလႊဲအတိုင္း အလိုက္သင့္ စီးေမ်ာသြားေပမည္။ စပါးလုံးတစ္ေထာက္စာမကအဟေလး ရွိသြားလွ်င္ေတာ့ ပါးေနေသာ ဘီးႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ေတြ႕ခိုက္မွာ လမ္းလႊဲေလး၏ လွ်ာဖ်ားေလးေတြကို ဆြဲခြါလိုက္ သလိုျဖစ္ၿပီး ရထားဘီးမ်ား ေခ်ာ္က်ေတာ့မည္။ ဘီးတစ္ဘီးစေခ်ာ္က်ၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ ေနာက္ပါဘီးမ်ားကလည္း ဆင့္ကာဆင့္ကာလိုက္ပါသြားမည္မွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္သည္။
တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေရွ႕ဘီးမ်ားရဲ႕ဘီးႏႈတ္ခမ္းက မပါးမရွပ္ တန္းဝင္၊ တန္းမီ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီဆိုလွ်င္ေတာ့ လမ္းလႊဲေလး လႊဲေပးထားေသာ လမ္းထဲ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေနာက္ဘီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနာက္တြဲရဲ႕ဘီးမ်ားက စံသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ထဲက ယိမ္းယိုင္ တိမ္းလြတ္သြားၿပီဆိုလွ်င္ျဖင့္ ေရွ႕တြဲမ်ားက လမ္းတစ္လမ္း၊ ေနာက္တြဲမ်ားက အျခားလမ္းတစ္လမ္းေရာက္ရွိၿပီး ႏွစ္လမ္းခြဲထြက္ဆိုသည့္ေဝါဟာရေလးကို ေဝဖန္ေရး၊ သုံးသပ္ေရး၊ တာဝန္ယူေရး ဆိုသည့္ အစုအဖြဲ႕ေလးဆီက ပုံေသကားက် ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ ႏႈတ္တိုက္တဖြဖြရြတ္ဆိုၾကေတာ့မည္။
ပြိဳင့္လွ်ာေလးေတြက အၿမဲတန္းေကာင္းေနမွာလား၊ မပဲ့မရြဲ႕ အၿမဲရွိေနမလား၊ ပင္မသံလမ္းႏွင့္ လမ္းလႊဲ ပိြဳင့္လွ်ာၾကား ခဲတို႔အမိႈက္တို႔ဝင္သြားၿပီး လမ္းလႊဲေလးမကပ္လွ်င္ လမ္းေခ်ာ္တာေတြ၊ ႏွစ္လမ္းခြဲထြက္ေတြ ျဖစ္ကုန္ေတာ့ မွာလား...။''လား''ေတြနဲ႕ဖြဲ႕တည္တဲ့ေမးခြန္းေတြအတြက္ တုန္႔ျပန္အေျဖက မာထန္ထန္မျဖစ္ေတာ့သည္မို႔ လမ္းလႊဲလွ်ာ ေလးျပန္မေျပးသည့္နည္းကို ထက္ျမက္အဖိုးတန္ အေတြးအျမင္သစ္ျဖင့္ ကာကြယ္စီစဥ္ လိုက္ၾကေတာ့သည္။ လမ္းလႊဲလွ်ာေလးရဲ႕ေအာက္ေျခ သံလမ္းဖေနာင့္ကို သံခ်ိတ္ႏွင့္ခ်ိတ္၊ ဝတ္အူရစ္ အတိုင္း သတၴဳအဝိုင္းအျပားႏွင့္ တင္းၾကပ္ေအာင္ရစ္၊ ျပန္ျပဳတ္မထြက္ေအာင္ သတၴဳျပားႏွစ္ခုမွာပါသည့္ အေပါက္ႏွစ္ခုကို တြဲၿပီးေသာ့ခတ္။ သည္ေတာ့ လမ္းလႊဲေလးျပန္မေျပးေတာ့။
စက္ေခါင္းတြဲ၏ဘီးအဆမတန္ပါးရွပ္ေနလွ်င္ေတာ့ လည္း မတတ္ႏိုင္ လမ္းေခ်ာ္မွာပဲျဖစ္သည္။ သည္လမ္းလႊဲေလးကိုပဲ ဦးတည္ရာ ''လွန္''လိုက္လ်င္ေတာ့ အထြက္လမ္းလႊဲေလးပဲျဖစ္ေတာ့သည္။ လမ္းလႊဲလွ်ာမကပ္လည္း ျပႆနာမရွိ။ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကေန လမ္းမႀကီးဆီကို ေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ လမ္းလႊဲညႇပ္ျဖင့္ ညႇပ္ထားလွ်င္ေတာင္မွ လမ္းလႊဲလွ်ာပဲ့႐ုံမွအပ တြဲဘီးမ်ားလမ္းေခ်ာ္က်လိမ့္မည္မဟုတ္။ သည္ေတာ့ လမ္းလဲႊေလးေတြမွာ အဝင္လမ္းလႊဲက အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အတိမ္းအေစာင္း၊ အမွားအယြင္း မခံ။ ခရီးသည္၏ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ အခ်ိန္ဖင့္ေလးမႈကင္းရွင္းေနေရးတို႔သည္ အဝင္လမ္းလႊဲေလးမ်ား၏ စံႏႈန္းျပည့္ရပ္တည္မႈေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု ထင္သည္။
ေနရာတစ္ေနရာတည္း၊ ႐ုပ္ဝတၴဳပစၥည္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္ပါလွ်က္ ဆန္႕က်င္ဘက္လားရာေၾကာင့္ တန္ဘိုးကြဲလြဲမႈက အဆမ်ားစြာ ကြာဟသြားေလၿပီလား။
x x x x x
လမ္းေခ်ာ္လမ္းလႊဲေလးအေၾကာင္းလည္းေျပာျပခ်င္ပါေသးသည္။ ဘူတာယာဒ္ဝင္းမ်ားမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရပ္နားထားေသာတြဲမ်ားရွိပါသည္။ ကုန္တင္ရန္ရပ္တန္႔ထားေသာတြဲ၊ ကုန္ခ်ရန္ရပ္တန္႔ ထားေသာတြဲ၊ တြဲပ်က္ျဖစ္ေန၍ ျပဳျပင္ရန္ရပ္နားထားေသာတြဲ၊ စစ္ေဆးေရးအတြက္လာေရာက္ေသာတြဲ စသည့္ တြဲမ်ားပဲျဖစ္သည္။ ယင္းတြဲမ်ား ထားသိုရန္အတြက္ ဘူတာယာဒ္ဝင္းမ်ားတြင္ တြဲခိုလမ္းေလးမ်ားခင္းက်င္းေပးထားပါသည္။ တြဲခိုလမ္းကို လမ္းမႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ရန္အတြက္ လမ္းလႊဲေလးရွိသည္။
အဲသည္လမ္းလႊဲေလးက တြဲမ်ားကို စက္ေခါင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရထားတြဲဆိုင္းတြင္ ျဖည့္ခ်ိတ္ သို႔မဟုတ္ ရထားတဲြဆိုင္းမွျဖဳတ္ယူရသည့္ တြဲေရႊ႕လုပ္ငန္း လုပ္႐ုံမွလြဲ၍ အၿမဲဖြင့္ထားရသည္။ လမ္းလႊဲေလးကိုဖြင့္ထားလိုက္ေတာ့ တြဲခိုလမ္းထဲမွာရပ္ထားသည့္တြဲမ်ား တစ္စုံတစ္ခုရဲ႕ ပေရာဂေၾကာင့္ (ေလျပင္းတိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တြန္း လိုက္၍ျဖစ္ေစ) လိမ့္ထြက္ လာသည့္အခါ လမ္းမႀကီးသို႔မေရာက္ရွိေစဘဲ တြဲမ်ားလမ္းေခ်ာ္က်ေအာင္ စီမံထားေသာ လမ္းလႊဲေလးပဲ ျဖစ္ပါသည္။ တြဲတစ္တြဲ ယာဒ္ဝင္းထဲမွာ လမ္းေခ်ာ္က်တာႏွင့္ အဲသည္တြဲ လမ္းမႀကီးေပၚေရာက္ၿပီး စုန္/ဆန္ သြားေနေသာ ရထားႏွင့္တိုက္ခိုက္မိသည့္ ကိစၥမွာ ဘယ္သင္းကအေရးႀကီးသလဲဆိုသည့္အေတြးျဖင့္ ဖန္တီးယူခဲ့ေသာ လမ္းလႊဲေလးပဲျဖစ္ပါသည္။ သူကေတာ့ တြဲကိုလမ္းေခ်ာ္က်ေစေသာ တာဝန္ကိုစီးစီးပိုင္ပိုင္ယူထား ရသည္မို႔ သူ႔အမည္ လမ္းေခ်ာ္လမ္းလႊဲေလးကို တစ္ခ်ိဳ႕က ေဂ်ာက္ပိြဳင့္(ေခ်ာက္ပြိဳင့္)ဟုပင္ ခ်ိဳးခ်ိဳးႏွိမ္ႏွိမ္ ေခၚတတ္ၾကသည္ေလ။ ေထာင္ေခ်ာက္ လို႔လည္းသတ္မွတ္၍ မရေကာင္းဟုထင္သည္။
ျပင္းထန္ႀကီးမားေသာ၊ မေတြးဝံ့ေအာင္ပင္တုန္လႈပ္ဖြယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အထိအခိုက္ကိုေရွာင္လႊဲေပးႏိုင္သည့္ လမ္းလႊဲေလးကို လမ္းေခ်ာ္လမ္းလႊဲဆိုသည့္ အမည္ေလးကပဲ လိုက္ဖက္သည္ဟုထင္သည္။ ေဂ်ာက္ပြိဳင့္ဆိုသည့္အေခၚအေဝၚေလး မရွိေစခ်င္ပါ။
 ( ႏွစ္ )
လမ္းလႊဲေလးမ်ားႏွင့္အၿမဲထိေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ဝန္ထမ္းေလးမ်ားကိုေတာ့ လမ္းခြဲကိုင္ဟု ျမန္မာမႈ ျပဳထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီေခတ္မွာေတာ့ ''ဂ်မဒါ''ဟုေခၚခဲ့သည္။ Jamedar ဆိုသည့္ ဟိႏၵဴစကားက ဆင္းသက္လာေသာ ေဝါဟာရျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအဘိဓာန္မွာေတာ့ ဂ်မဒါကို လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအမႈထမ္းတစ္စု ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသူ၊ အိႏၵိယတပ္တြင္အရာရွိငယ္အဆင့္တစ္မ်ိဳးဟု ေဖၚျပထားသည္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဂ်မဒါသည္အရးပါေသာ ဝန္ထမ္းပဲျဖစ္သည္။ ဂ်မဒါပဲေခၚေခၚ၊ လမ္းခြဲကိုင္ပဲေခၚေခၚ လမ္းလႊဲမ်ားကိုကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ ကိုင္တြယ္ရေသာဝန္ထမ္း၏ အေရးပါမႈက ထိပ္ဆုံးေနရာမွာရွိေနသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သတ္မွတ္ ထားၿမဲျဖစ္ပါသည္။
( သုံး )
ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမွ အျခားလမ္းတစ္လမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးႏိုင္ေသာအဝင္လမ္းလႊဲကေလး ...။ လမ္းလႊဲလွ်ာကပ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မကပ္သည္ျဖစ္ေစ လမ္းမေပၚသို႔အတိမ္းေစာင္းမရွိ၊ ေရာက္ေစေသာ အထြက္လမ္းလႊဲကေလး ...။ လြတ္ထြက္၊ လိမ့္ထြက္လာေသာတြဲမ်ား လမ္းမႀကီးေပၚေရာက္ရွိၿပီး မေတာ္တဆမႈမျဖစ္ေစေရးတားဆီး ေပးသည့္ လမ္းေခ်ာ္လမ္းလႊဲကေလး ...။ လမ္းလႊဲေလးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အျပည့္အစုံမဟုတ္ေသာ္ျငား ႐ိုးတိုးရိပ္တိတ္မွ် သိရွိၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့
သက္ရွိလူသို႔ပုံပမာထားေရြးခ်ယ္ေစခ်င္ပါသည္။
အဝင္လမ္းလႊဲေလးကိုပဲ ေရြးမွာလား ...
အထြက္လမ္းလႊဲေလးကိုပဲ ေရြးမွာလား ...
လမ္းေခ်ာ္လမ္းလႊဲေလးကိုပဲ ေရြးမွာလား ... ကြၽန္ေတာ္သိခ်င္လြန္းလွပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႔ပဲ လမ္းခြဲကိုင္(ဂ်မဒါ)ေလးမ်ားကလည္း သိခ်င္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

ရဲသွ်မ္း

2 comments:

  1. ဘ၀မွာလဲ လမ္းလႊဲေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရႏိုင္တယ္ေနာ္..။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဆင္ျခင္ဥာဏ္နဲ႔ပဲ လမ္းေတြကို ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကရတာ။

    ReplyDelete