ဖူးတံ၀င့္လို႔ခ်ီ ေရးသူဖတ္သူေဆြးေႏြးပြဲ


စာေပေလာက (၅) မွာ ရဲသွ်မ္းရဲ႕ ဖူးတံ၀င့္လို႔ခ်ီ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ေရးသူဖတ္သူေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္တာမို႔ ရဲသွ်မ္းရဲ႕ပရိသတ္ႀကီးကို ဖိတ္မႏၱကျပဳအပ္ပါတယ္။

1 comment:

  1. လာခ်င္တယ္ဆရာေရ.........။ ဒါေပမယ္႔ အေၿခအေနမေပးဘူး။ စာအုပ္ထြက္ရင္ေတာ႔ ၀ယ္ၿဖစ္ေအာင္၀ယ္မယ္။

    ReplyDelete